• slider image 390
:::
公告 訪客 - 人事 | 2014-06-30 | 點閱數: 544

一、當然委員:

      校長、家長會代表

二、一般教師代表正選 5名、候補 3

1. 兼任行政人員之教師代表:蘇育志、蘇俊雄;

                          候補:蘇玲媛

2. 未兼行政人員之之教師代表:黃紫雅、簡淑貞、王婷鈺;

                                                   候補:吳佳曄、胡宗仁。

三、合計共 7 名委員

四、任期自 103 年 9 月 1 日至 104 年 8 月 31 日止。

:::
好站連結
[ more... ]